Σύντομη ξενάγηση στο φυσικό τμήμα του Κηφισού - Σαββατο 18 Ιουνίου 2022

Όχι στην καταστροφή του Κηφισού ποταμού!

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΑΒΒΑΤΟ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 ΩΡΑ 18.30 - ΣΥΝΤΟΜΗ ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΚΗΦΙΣΟΥ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΝΑΝΤΙ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ Ν.Φ. ΣΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΟΧΘΗ ΕΩΣ ΤΗΝ ΟΔΟ ΚΙΡΚΗΣ (ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ ΟΣΥ ΤΡΟΛΕΫ)

Όχι στην καταστροφή του Κηφισού ποταμού!

Η Πολιτεία σχεδιάζει την καταστροφή του τελευταίου  φυσικού τμήματος του Κηφισού ποταμού, στο τμήμα «Κόκκινος Μύλος – Αττική οδός» μήκους 2.15 χλμ. το οποίο προστατεύεται από το ΠΔ «Καθορισμός ζώνης προστασίας του Κηφισού ποταμού και των παραχειμάρρων» (ΦΕΚ 632/Δ/27-6-1994) :

Με τα έργα που σχεδιάζονται  κινδυνεύει να χαθεί ένα φυσικό, πανέμορφο, οικοσύστημα της Αττικής γης σε ένα ιστορικό ποταμό. Ο σχεδιασμός γίνεται πάνω στις ίδιες λογικές που μέχρι σήμερα έχουν μετατρέψει το μεγαλύτερο τμήμα του σε ένα υπόγειο κανάλι κάτω από την Εθνική Οδό, αφαιρώντας έτσι από τις ερχόμενες γενιές την δυνατότητα να γνωρίσουν δια ζώσης ένα ιστορικό πανέμορφο ποτάμι  και να μην το γνωρίζουν ως ονομασία ενός Εθνικού δρόμου ταχείας κυκλοφορίας.

Τα έργα πρόκειται να γίνουν με την τοποθέτηση συρματοκιβωτίων στο μεγαλύτερο μέρος. Τα συρματοκιβώτια όμως είναι παρωχημένη τεχνολογία και ΜΗ φιλική προς το περιβάλλον, γιατί:

  • Για να τοποθετηθούν απαιτείται αποψίλωση της πλούσιας παρόχθιας βλάστησης η οποία περιλαμβάνει αιωνόβια πλατάνια, ποικίλα άλλα δέντρα, δεκάδες φυτικά είδη και φυσικούς βραχισμούς.
  • Στο συγκεκριμένο τμήμα μάλιστα έχουν ήδη καταγραφεί επίσημα από το ΕΛΚΕΘΕ 4 είδη ψαριών ο Ποταμοκέφαλος, η Μπριάνα, το Κουνουπόψαρο και το Χέλι καθώς και σε πιο ανάντι τμήμα του ποταμού το προστατευόμενο και ενδημικό Αττικόψαρο. Όλα αυτά τα είδη κινδυνεύουν να χαθούν, μαζί με δεκάδες άλλα είδη της πανίδας και  ορνιθοπανίδας, όπως πρασινοκέφαλες αγριόπαπιες και ερωδιοί (αργυροτσικνιάδες, σταχτοτσικνιάδες, λευκοτσικνιάδες νυχτοκόρακες και άλλα).
  • Πάνω στα συρματοκιβώτια δεν φυτρώνει ούτε μαϊντανός. Είναι ζήτημα χρόνου η κατάρρευση τους όπως έχουμε παρατηρήσει στο σύνολο των ρεμάτων της Αττικής όπου έχουν τοποθετηθεί.

Η συμβολή των ποτάμιων οικοσυστημάτων.

  • Το ρέμα μπορεί να προσφέρει άριστη αντιπλημμυρική προστασία όταν διατηρεί στο μέγιστο βαθμό την φυσική του οντότητα. Κυρίως τα δένδρα που το ριζικό τους σύστημα προχωρεί σε μεγαλύτερο βάθος, ενοποιεί τα πιθανά διαφορετικά εδαφικά στρώματα με αποτέλεσμα να συγκρατεί το πρανές να μην υποχωρήσει.
  • Βοηθά στην παραγωγή οξυγόνου και στη δέσμευση του διοξειδίου του άνθρακα.
  • Αποτελούν φυσικούς αεραγωγούς που επιδρούν ευνοϊκά στο μικροκλίμα.
  • Με τη βλάστησή τους συμβάλλουν στον καθαρισμό του ατμοσφαιρικού αέρα. Επίσης, η παραρεμάτια και η υδρόβια βλάστηση των ρεμάτων συμβάλει στην απομάκρυνση των ρύπων από το νερό.
  • Εμπλουτίζουν τον υδροφόρο ορίζοντα.
  • Σύμφωνα με τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, τα ρέματα αποτελούν φυσικούς αεραγωγούς και με την χλωρίδα και πανίδα τους συνιστούν ιδιαίτερα οικοσυστήματα. Γι’ αυτό η προστασία τους έχει ζωτική σημασία για το οικιστικό και φυσικό περιβάλλον και αυτά πρέπει να προστατεύονται αυστηρά καθ' όλη την έκτασή τους (ΣτΕ 1801/95) έτσι ώστε να διατηρείται η φυσική τους κατάσταση (άρθρ. 24 Συντ., ΣτΕ 319/2002, 2656/99, 4728/97, 5930/96 κ.α.), αποκλειομένης πάσης αλλοιώσεως διά επιχώσεως ή καλύψεως της κοίτης τους (ΣτΕ 1126/2004, 2621/2001, 1801/1995 κ.ά.).

Διευθέτηση δεν σημαίνει οχετοποίηση. Έργα και επεμβάσεις χρειάζονται, αλλά η ουσία είναι προς ποια κατεύθυνση θα γίνουν αυτά και με ποιες αρχές και προθέσεις. Έννοιες όπως επαναφυσικοποίηση, φυσική μηχανική, οικολογική ισορροπία, βιώσιμη ανάπτυξη ακούγονται ως ξένες λέξεις όμως αυτό είναι που χρειάζεται το ποτάμι και αυτή την μέθοδο χρησιμοποιούν τα κράτη παγκοσμίως.

Ας μην κλέψουμε ένα ακόμα ποτάμι από τα παιδιά μας για να τους χαρίσουμε έναν ακόμα τσιμεντένιο αγωγό ομβρίων!

 

Είδος Καταχώρησης
Submitted by radmin on