Ποιοί Είμαστε

Ενεργοί πολίτες που σχεδιάζουν δράσεις και παρεμβάσεις, ανταλλάσσουν πληροφορίες ή διοχετεύουν ενημέρωση με στόχο την προστασία, ανάδειξη και ορθή διαχείριση ρεμάτων (ποταμών και χειμάρρων), ιδίως σε αστικές περιοχές αλλά όχι μόνο. Η Αθήνα έχει ήδη θάψει κι εξαφανίσει τα ποτάμια της. Ας σώσουμε ο,τι απομένει. Ανάμεσα στους στόχους είναι η γνωριμία με τα ρέματα της Αττικής αλλά και της υπόλοιπης Ελλάδας , ξεναγήσεις και βόλτες αλλά και δράσεις ( και προτάσεις) για την προστασία τους.

Λογότυπο Ροής