Ερωτήματα προς Περιφερειακές παρατάξεις που διεκδικούν την Περιφέρεια Αττικής

Ο Σύλλογος μας, με την επωνυμία «Σύλλογος Πολιτών υπέρ των Ρεμάτων, Ροή» με έδρα την Αθήνα, ιδρύθηκε το 2016 με σκοπό την προστασία και ανάδειξη των αστικών (κυρίως) ρεμάτων, των χειμάρρων και των ποταμών και του περιβάλλοντος γενικότερα. Το ΔΣ του Συλλόγου απαρτίζεται από επιστήμονες όλων των σχετικών κλάδων που αφορούν επεμβάσεις στο χώρο των ρεμάτων (Υδρολόγοι μηχανικοί, βιολόγοι, γεωλόγοι, μηχανικοί περιβάλλοντος, περιβαλλοντολόγοι, τοπογράφοι) και μέλη άλλους ενεργούς πολίτες σε όλη την Ελλάδα. Διαθέτει ιστοσελίδα www.remata.gr/en και διαχειρίζεται τη σελίδα «Πολίτες υπέρ των ρεμάτων» στο facebook με 8.000 μέλη περίπου που συνεχώς αυξάνονται. 

Η «Ροή» απευθύνει προς τις οκτώ παρατάξεις που συμμετέχουν στις Περιφερειακές εκλογές της 8ης Οκτωβρίου 2023, ουσιώδη ερωτήματα σχετικά με τα θέματα διαχείρισης των ρεμάτων της Αττικής. 

  1. Τι προτίθεστε να κάνετε με τις διευθετήσεις ποταμών και ρεμάτων της Αττικής που έχουν εκπονηθεί και ψηφισθεί από τις Περιφερειακές διοικήσεις ή από το Υπουργείο Υποδομών
  2. Θα σταματήσετε τους εγκιβωτισμούς, αποψιλώσεις βλάστησης και τις επενδύσεις με συρματοκιβώτια ή και τσιμέντα τα οποία είναι αντιπεριβαλλοντικά και αποδείχθηκαν αναποτελεσματικά και κυρίως εγκληματικά; 
  3. Ρέμα Πικροδάφνης. (έργο της Περιφέρειας) Θα συνταχθείτε με τις περιβαλλοντικές οργανώσεις κατά την εκδίκαση της προσφυγής μας στο ΣτΕ στις 22 Νοεμβρίου 2023 ώστε να μην ξεκινήσουν τα επιβλαβή έργα του ρέματος της Πικροδάφνης; 

Για τα «αντιπλημμυρικά» έργα του Υπουργείου Υποδομών 

  1. Ποταμός Ερασίνος Βραυρώνα. Θα συνταχθείτε με τις περιβαλλοντικές οργανώσεις για να σταματήσουμε τα έργα που ήδη πραγματοποιούνται και οδηγούν στην καταστροφή του ποταμού Ερασίνου στην Βραυρώνα, για τα οποία και ο «Μηχανισμός παραπόνων» της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων έχει διαπιστώσει τις παραβιάσεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας;
  2. Ποταμός Κηφισός. Θα συνταχθείτε με τις περιβαλλοντικές οργανώσεις και τα κινήματα κατοίκων για να σωθεί από οχετοποίηση το τελευταίο τμήμα του ποταμού Κηφισού; 
  3. Μεγάλο Ρέμα Ραφήνας. Θα συνταχθείτε με τις περιβαλλοντικές οργανώσεις και το δίκτυο κατοίκων ώστε να σταματήσουμε τα έργα που αφανίζουν το Μεγάλο Ρέμα Ραφήνας;;; 

Όλα αυτά τα έργα έχουν τύχει της αποδοχής της Περιφερειακής διοίκησης. Έργα τα οποία μετατρέπουν τα ποτάμια μας σε τσιμεντένιους αγωγούς ομβρίων και ουδεμία αντιπλημμυρική προστασία προσφέρουν ενώ οι μελέτες τους δεν είναι εναρμονισμένες με τις Οδηγίες της ΕΕ για τα Ύδατα (2000/60/ΕΕ), τα Σχέδια Διαχείρισης του Πλημμυρικού Κινδύνου (2007/60/ΕΕ) καθώς και τη «Στρατηγική της ΕΕ για την βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030» αλλά ούτε και με τη διεθνή πρακτική πλέον.

  1. Θα σταματήσετε τους καθαρισμούς με βαριά μηχανήματα και αναθέσεις χωρίς μελέτες; 
  2. Θα κατεδαφίσετε αυθαίρετα μέσα στα ρέματα και θα παλέψετε για να ισχύσουν οι διατάξεις περί απαλλοτριώσεων για ρέματα όπως ισχύουν για αυτοκινητόδρομους και σιδηρόδρομους; 

Για το ΔΣ της «Ροής» 
Χριστίνα Φίλιππα, Πρόεδρος

Είδος Καταχώρησης
Submitted by radmin on