Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου «Ροή»

Την Δευτέρα 3 Ιουλίου 2023 σε ειδική Συνεδρίαση  το νέο Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Καταστατικού,  με την εξής σύνθεση:

Διοικητικό Συμβούλιο 

  • Πρόεδρος: Χριστίνα Φίλιππα
  • Αντιπρόεδρος: Δημήτρης Ζαρρής 
  • Γεν. Γραμματέας: Μαίρη Χρυσή
  • Ταμίας: Νίκος Στάππας 
  • Μέλος: Γεώργιος Δημητρίου
  • Μέλος: Αλέξανδρος Αργυρόπουλος


Εξελεγκτική Επιτροπή

  • Φίλιππος Δραγούμης (Πρόεδρος)
  • Αρης Βιδάλης
  • Σμαραγδή Μαρίνα Ελένη