Ετήσια Γενική Συνέλευση του Συλλόγου (31 Μαρτίου 2019

Στις 31 Μαρτίου 2019 έγινε η τακτική ετήσια Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας “Πολίτες Υπέρ των Ρεμάτων – Ροή”. Στη συνέλευση αυτή, διαβάστηκε και εγκρίθηκε ο ετήσιος απολογισμός πεπραγμένων, καθώς και ο προγραμματισμός των δράσεων της επόμενης χρονιάς. Επίσης, όπως προβλέπεται από το καταστατικό μας, έγιναν εκλογές για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας.

Από τις εκλογές κατά τις οποίες εξελέγησαν (σύμφωνα με τη σειρά βάσει του αριθμού των ψήφων) οι εξής:  Δραγούμης Φίλιππος, Ζαρρής Δημήτριος, Φίλιππα Χριστίνα, Γκαίτλιχ Μαρτίνος, Θεοδοσόπουλος Δημήτρης, Δημητρίου Γιώργος και Βιδάλης Άρης.

Ως μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής εξελέγησαν οι εξής: Ευφραιμίδης Ιωσήφ και Μαυρίδου Αθηνά, με αναπληρωματικό μέλος τον Σουργιαδάκη Φίλιο.

Στις 5 Απριλίου 2019 έγινε η συνεδρίαση των εκλεγέντων, για τη Συγκρότηση σε Σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου. Με συναινετική διαδικασία, αποφασίστηκε η συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο έχει ως εξής:

    Πρόεδρος: Χριστίνα Φίλιππα
    Αντιπρόεδρος: Φίλιππος Δραγούμης
    Γενικός Γραμματέας: Γιώργος Δημητρίου
    Ταμίας: Μαρτίνος Γκαίτλιχ
        και μέλη οι     Δημήτρης Ζαρρής
            Δημήτρης Θεοδοσόπουλος
            Άρης Βιδάλης